LIDMAATSCHAP

Ook graag lid worden van ASV'55?

  Inschrijfformulier.pdf
  (versie 3.14)


De contributies (per half jaar) en voorwaarden:

2017 - 2018
 VOETBAL                   
 Contributie 18 t/m 23 jaar
 Contributie 24 jaar en ouder
 € 65,-
 € 85,-
 GYM / DANS  / SPORTUUR / SPRINGEN    
 Contributie 2 t/m 8 jaar  
 Contributie 9 t/m 10 jaar
 Contributie 11 t/m 17 jaar  
 Contributie 18 t/m 23 jaar
 Contributie 24 jaar en ouder

 € 39,-
 € 44,-
 € 49,-
 € 65,-
 € 80,-
 PILATES
 
 Pilates 1 x per week
 Pilates 2 x per week
 Strippenkaart 10x  (contant)
 € 80,-
 € 95,-
 € 50,-
 TRIMGROEP  
 Contributie   € 80,-
 OVERIG
 
 2e, 3e Sport/lesuur
 Oproepkracht voetbal **
 € 15,-
 € 27,50   


Betaling van de contributie geschiedt 2 x per jaar (september & februari) in halfjaarlijkse termijnen via automatische incasso
- Voetbalcontributie is inclusief de KNVB bondscontributie en tenue.
- Contributie wordt bepaald door leeftijd. Peildatum is 1 augustus (begin seizoen).
- Seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
- In november worden de loten van de Grote Clubactie aan alle leden uitgereikt.
  Voor elk junior lid 1 lot, senior leden 2 loten. Deze loten zijn bij de contributie inbegrepen (uitgezonderd oproepleden).

- Het contributiegeld is voor 1 sport. Indien leden meer sporten willen doen binnen ASV'55, dan wordt hier een gereduceerd
  tarief voor berekend van € 30,- per elke extra sport/les.
  Let op: Bij het volgen van een 2e of 3e sport wordt de duurste sport als 1e sport berekend.

Bij aanmelding in de loop van het seizoen wordt de contributie naar rato berekend

Wilt u uw kind(eren) laten sporten maar kunt u het zich niet veroorloven, neem dat contact op met:
Stichting Leergeld West-Friesland - www.leergeldwestfriesland.nl
of met Stichting Jeugdsportfonds West-Friesland - www.west-friesland.jeugdsportfonds.nl

- Opzeggen kan twee keer per jaar, voor 1 januari en voor 1 juli
 *
   * Lidmaatschap bij de voetbal wordt aangegaan voor een volledig seizoen en kan alleen voor 1 juni opgezegd worden.
   ** Oproepleden (na overleg voetbalbestuur) mogen per seizoen maximaal 6 wedstrijden spelen. 
   Bij tijdige opzegging gelden deze data als einddatum voor de contributieverplichting.
   Bij tussentijds vertrek zal geen restitutie van de contributie plaatsvinden.
   U dient dit altijd schriftelijk te melden bij de ledenadministratie: ledenadministratie@asv55.nlRelatiecode ASV'55: BBFW44S (KNVB district West I)


Copyright ASV'55 Website door Amnius Internet Services