GEDRAGSREGELS

Preventief beleid ASV’55

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kan sporten. Helaas worden we in Nederland nog te vaak opgeschrikt door verhalen over seksuele intimidatie (of erger) van kinderen rond het beoefenen van hun sport.

Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. Om die reden heeft ASV’55 besloten om beleid te maken om dit soort misstanden te voorkomen. Dit beleid bestaat uit de volgende punten:

1. Gedragsregels voor begeleiders

ASV’55 hanteert de gedragsregels die door het NOC*NSF zijn opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren deze gedragsregels als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, die zijn aangesloten bij het NOC*NSF (w.o. de KNVB en de KNGU), hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor begeleiders is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden. Daarom staan deze gedragsregels op de website van ASV’55 en moeten alle begeleiders van de jeugd schriftelijk verklaren bekend te zijn, en akkoord te gaan, met de gedragsregels.

2. Aannamebeleid voor vrijwilligers

ASV’55 hanteert een aannamebeleid voor jeugdbegeleiders om zo een beter beeld te krijgen van de begeleider.

Het aannamebeleid bestaat uit:

3. Verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers

ASV’55 vraagt alle begeleiders van de jeugd om een VOG aan te vragen en deze te overleggen aan het Jeugdbestuur. ASV’55 initieert deze aanvraag, waarna de begeleider de aanvraag afrondt. Het aanvragen van een VOG voor een begeleider is voor ASV’55 kosteloos. Het Jeugdbestuur administreert de VOG's.

4. ASV’55 heeft een vertrouwenspersoon

ASV’55 heeft een vertrouwenspersoon. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met, grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is voor iedereen binnen de vereniging; sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders enz. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon van ASV’55 zijn te vinden op onze website bij contact.

5. Kleedkamerbeleid

De kleedkamer is een plek die per definitie een veilige omgeving moet zijn. Daarom geldt het volgende omtrent wie er wel en niet in de kleedkamers mogen komen:

Jongens
Vanaf de D-pupillen (12 jaar) komen er geen ouders meer in de kleedkamer om kinderen te helpen met omkleden, verkleden en douchen. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. De coach/begeleider zullen hierbij, indien nog nodig, een helpende hand moeten bieden.

Meisjes
Bij alle meisjes-teams komen geen mannen in de kleedkamer. Dit geldt zowel voor, tijdens en na de wedstrijd. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Deze teams zullen een vrouwelijke coach en of kleedkamer-moeder in de kleedkamer hebben.

Gemengd
Vanaf de D-pupillen (12 jaar) komen er geen ouders meer in de kleedkamer om kinderen te helpen met omkleden, verkleden en douchen. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. De coach/begeleider zullen hierbij, indien nog nodig, een helpende hand moeten bieden. Meisjes moeten de mogelijkheid hebben om apart te douchen.

Gedragsregels voor begeleiders volgens NOC*NSF
De gedragsregels zijn door NOC*NSF opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Daarnaast fungeren deze gedragsregels als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, die zijn aangesloten bij het NOC*NSF (w.o. de KNVB en de KNGU), hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor begeleiders is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden.

Copyright ASV'55 Website door Amnius Internet Services